FAQ

Byłe_am już na szkoleniu o podobnej tematyce, czy masterclass jest dla mnie?

Masterclassy to nie tylko bardziej zniuansowana wiedza, więcej szczegółów i skupienie na konkretnym obszarze wiedzy. To także jeszcze więcej treningu i ćwiczeń praktycznych, które pozwalają utrwalić wiedzę. Może się więc zdarzyć, że część materiału ze szkolenia pokryje się z materiałem z masterclassów, jednak zostanie on bardziej gruntownie omówiony i przećwiczony.