FAQ

Coś mi wypadło, czy mogę zwrócić zakupiony bilet?

Wszystko zależy od tego, kiedy poinformujesz nas o zmianie.
1. Jeśli chcesz zrezygnować na dłużej niż tydzień przed spotkaniem, wtedy możemy wystawić fakturę korygującą, a po jej podpisaniu zwrócić ci opłatę za bilet. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu musisz jednak zgłosić pisemnie (listem elektronicznym lub pocztą) najpóźniej 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data dostarczenia).
2. W przypadku poinformowania nas o zmianie na mniej niż 8 dni, a więcej niż 2 dni przed szkoleniem, zwrócimy Ci 50% Twojej ceny biletu.
3. Kiedy jednak zgłosisz rezygnację na mniej niż 2 dni  przed szkoleniem, Twoja płatność przepada – jest to zbyt krótki czas, żeby udało nam się znaleźć innego uczestnika na Twoje miejsce.

We wszystkich przypadkach możesz przekazać bilet innej osobie, a nam zgłosić jedynie zmianę uczestnika. W 1 i 2 przypadku zamiast rezygnacji z udziału możesz też poprosić o zmianę terminu szkolenia na późniejszy. Takich zmian dokonamy bez dodatkowych opłat.